Ninove zet licht op groen voor opstart RUP Zonevreemde Recreatie

De gemeenteraad van Ninove gaf zijn goedkeuring aan de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde Recreatie. Daarmee zet de stad een belangrijke stap in de regularisatie van sportclubs die momenteel zonevreemd gelegen zijn.

Concreet gaat het over volgende clubs : voetbalclub Osta Meerbeke, voetbalclub SV Voorde (Karmelietenstraat), voetbalclub SV Voorde (Bekstraat), voetbalclub Neigem, voetbalclub KVE Winnik ‚Äď Steenhout en Minnenhofstraat (waar geijverd wordt om alles te centraliseren op de Minnenhofstraat), sportcentrum Sint Kristoffel en Schoonderhage, tenniscomplex De Players, tenniscomplex Madison, paardensport Hof van Mulders en paardensport Molenzicht. In totaal ongeveer 3.000 sportievelingen.

Zowel schepen van Sport Marc Torrekens als Tania De Jonge, schepen van Ruimtelijke Ordening, tonen zich bijzonder tevreden met deze ontwikkeling.

Het RUP Zonevreemde Recreatie werd tot 2012 onderbroken door de ontwikkeling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Momenteel maakt de stad eveneens werk van een RUP Zonevreemde Bedrijven.

Ook dat is voor het stadsbestuur een prioritair dossier. Daar wacht de moeilijke taak om een evenwicht te vinden tussen de rechtszekerheid voor de bedrijven en de belangen van de buurt.

Topartikels editie Ninove-Dender