Akouyou, kinderhulp in Togo

Togo is geen onbekend terrein voor de vzw Akouyou.  Al een aantal jaren bieden ze humanitaire hulpverlening in de ruime regio rond Lomé, de hoofdstad van Togo. 

Zo groeide het idee om op een gestructureerde manier hulp te verlenen, met de hoop op het creëren van een betere toekomst voor de kinderen in Togo. Akouyo is een vzw die 100% werkt op vrijwillige basis, er wordt geen geld uitgegeven aan vergoedingen of welk andere soort van commissielonen. 

Alle onkosten van transport, vliegtuigtickets, verblijf,  enz. worden door het bestuur, de leden en vrijwilligers zelf bekostigd.

Op vrijdag 6 september werd aan hun opslagplaats, cafê Passage in de Dreefstraat, de container van de vzw met hulpgoederen en bouwmateriaal voor Togo geladen (bouwmateriaal voor de nieuwe school).

Meer info : www.akouyo.org.

Topartikels editie Ninove-Dender