Burgerbevraging integratie en inburgering in Opwijk

Vanuit de adviesraad Vlaams Beleid, Integratie en Inburgering hebben Bart De Velder en Wim De Ridder het initiatief genomen om eens te polsen naar de mening van de Opwijkenaar met betrekking tot het onderwerp “integratie en inburgering.”

Migratie is van alle tijden, maar toch blijft samenleven en -werken ook hier een permanente opdracht voor overheden, organisaties en burgers. Eén op zes Belgen heeft een vreemde herkomst. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zelfs meer dan de helft van de inwoners van buitenlandse origine en in de Vlaamse Rand gaat het om zo’n 30%. Het is ook een feit dat het aantal inwoners met een andere taalachtergrond toeneemt.

“Een belangrijke uitdaging is hoe er voor te zorgen dat mensen met een andere moedertaal worden verleid om de streektaal te leren. Dat is de reden van deze burgerbevraging en zo kunnen onze lokale beleidsmakers rekening houden met de mening van de Opwijkenaren. Zo kunnen ze in de toekomst werken aan een inclusief beleid waarbij alle beleidsdomeinen acties opzetten om het samenleven in Opwijk leefbaar en bruisend te houden,” aldus De Ridder.

Op 31 mei 2023 worden alle Opwijkenaren uitgenodigd op een burgerbevraging over integratie en inburgering in de gemeente. Dit gaat door in Hof ten Hemelrijk en iedereen is er welkom vanaf 19.30 uur. Een half uur later wordt van start gegaan, eerst met cijfers en feiten in Opwijk, een video inburgeringstraject en enkele boeiende verhalen.

Dan volgt een mentimeter met een drietal bevragingen via smartphone met betrekking tot het thema van deze burgerbevraging. Na de rondvraag volgt er rond 21 uur nog een slotwoord door Johan Deleu Schepen van Sport, Recreatie, Vlaams Beleid en Huisvesting.

Meer info: www.livingintranslation.be (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk