Uitbreiding GBS De Plataan op til

Een erg belangrijk punt op de komende gemeenteraad van 20 juni is de aankoop van enkele percelen die palen aan de site van de gemeentelijke scholen De Plataan en GTSM

Aangezien deze gronden strategisch gelegen zijn, ze aansluiten op de site van de gemeentelijke scholen De Plataan en GTSM alsook aan de woningen gelegen Alfons Bursensstraat 16 en 18 – reeds eigendom van de gemeente – aarzelde het bestuur niet met de aankoop.

Deze terreinen bieden extra mogelijkheden bij de bouw van de nieuwe school en zorgen bovendien voor een extra toegang tot de scholen. Door deze investeringen wordt de uitbreiding naar een volwaardige driestroom (drie klassen per leerjaar) mogelijk.

Het bestuur investeerde 675 000 euro voor de totale oppervlakte van 981 m² (perceel grond met woning  en drie percelen). (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk