Info- en dialoogmarkt over mobiliteitsplan en rondweg Asse

De gemeente Asse en het Agentschap Wegen en Verkeer nodigen alle inwoners van Asse op 29 juni uit op een info- en dialoogmarkt over de mobiliteit in Asse. “Er is al heel wat werk verricht om het mobiliteitsvraagstuk in Asse op te lossen.  Op de info-en dialoogmarkt worden die oplossingen voorgesteld en gaan experten van Wegen en Verkeer en van de gemeente met de Assenaar in gesprek om de oplossingen nog te verfijnen en waar mogelijk aan te passen. Bovenaan de agenda: het bijna afgewerkte voorontwerp van de rondweg. Hoe de rondweg en de kruispunten ingericht zullen worden, ligt nu zo goed als vast. De dialoog zal gaan over hoe de ruimte langs de rondweg ingericht en opgewaardeerd kan worden”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De gemeente stelt hier ook het ontwerp van mobiliteitsplan van Asse voor.

Onder de noemer ‘Asse schakelt’ bundelt de gemeente alle projecten die Asse in de toekomst veiliger, vlotter en vriendelijker maken. Het centrum wordt verkeersluw gemaakt  voor diverse weggebruikers, van jong tot oud, mobiel of minder mobiel. Het beleidsspeerpunt ‘Koning Fiets’ is hiervoor de leidraad. Verschillende projecten vormen de schakels om deze ambitie te realiseren. Het hoofdproject is de nieuwe rondweg rond Asse, een project van het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeente start ook met de herinrichting van de Bloklaan, Hofveld en Muurveld. Daarnaast wordt de stationsomgeving verder uitgebouwd tot een volwaardig Hoppinpunt en een aangename ontmoetingsplek. Ook worden de fietssnelwegen in Asse verder afgewerkt. Op de info-en dialoogmarkt op 29 juni krijgen inwoners een overzicht van al deze projecten en kunnen ze hierover in gesprek gaan.

Het eerste deel van de rondweg (N9k) werd al in 2009 aangelegd. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) van 2016 legde de reservatiestrook vast voor de rest van het tracĂ© van de rondweg. “Tijdens een infomarkt in 2019 kreeg het publiek de eerste plannen van de rondweg te zien. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte dit voorontwerp nu verder uit tot een meer gedetailleerd ontwerp dat vastgelegd zal worden in de officiĂ«le projectnota. Op dit ontwerp is onder meer te zien waar de rondweg precies zal komen te liggen, hoe de kruispunten of rotondes eruit zullen zien en waar er oversteekplaatsen zijn”, aldus minister Peeters. 

Om de rondweg aan te leggen, moeten er percelen worden aangekocht. In 2019 ging Wegen en Verkeer al in gesprek met de betrokken eigenaars. Nu de plannen zijn aangepast, krijgen eigenaars en huurders opnieuw een uitnodiging in de bus voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis van Asse. De betrokkenen krijgen er de meest recente informatie over de impact op hun (woon)situatie en de volgende stappen in het traject.

Over de ruimte rond de rondweg en over de impact van de rondweg op de omgeving, start er een participatietraject. Betrokken Assenaren kunnen rechtstreeks met de ontwerpers spreken en hun ideeën en suggesties delen. Ook maatregelen die de impact van de nieuwe weg op de omgeving moeten beperken, worden besproken.

Kristof Goris, projectmanager van Wegen en Verkeer: “We willen zoveel mogelijk in gesprek gaan met de mensen van Asse om te luisteren naar hun bezorgdheden en om onze ontwerpen nog te verfijnen met hun input. Op de info- en dialoogmarkt van 29 juni peilen we naar de bezorgdheden en verwachtingen van de omwonenden over de ruimte langs de rondweg. Dat kan gaan over geluidsschermen, het groen dat we langs de rondweg zullen aanplanten, de mogelijkheid om een buurtparkje aan te leggen, de inrichting van de ruimte rondom de tunnels, enzovoort. Wie liever online input geeft, kan vanaf 10 juni suggesties, ideeĂ«n en bezorgdheden delen op een interactieve kaart. Die zal vanaf dan beschikbaar zijn op wegenenverkeer.be/rondweg-asse.”

Nu de mobiliteit in Asse door de realisatie van de verschillende schakels duchtig zal veranderen, is het een uitgelezen moment om een nieuw mobiliteitsplan uit te tekenen. Dat doet de gemeente graag samen met haar inwoners. Inwoners kunnen het plan zelf mee vorm geven. Dit kan door deel te nemen aan dialoogtafels op 29 juni of door ideeën te posten op het onlineplatform van Asse Schakelt. Denk aan suggesties om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verbeteren, ideeën voor de stationsomgeving of de bereikbaarheid van Asse centrum vanuit de deelgemeenten. De gemeente werkt zelf ook al enkele pistes uit waarover ze op 29 juni met de inwoners in gesprek wil gaan.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...