Werken aan Heirbaan worden hervat

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 start fase 3 van de werken aan de Heirbaan. Die situeren zich tussen Heirbaan 4 en het kruispunt Sint Janstraat/Gasthuisstraat (kruispunt inbegrepen).

Wat staat er te gebeuren? Zowel de riolering, de wegverharding als de nutsvoorzieningen worden vernieuwd. Tevens zal er ook een noodleiding aangelegd worden door de Watergroep zodoende dat de waterlevering niet in het gedrang komt tijdens de werken.

De werken aan de derde fase tot en met de onderlaag zullen duren tot 15 juli 2022, zodat er tijdens het bouwverlof over gereden kan worden. De aannemer zal alles in het werk stellen om het kruispunt met Sint Janstraat terug open te stellen in de eerste week van juli. Dit is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Na het bouwverlof zal de toplaag nog worden aangelegd. De nodige omleidingen zijn voorzien. Aansluitend op fase 3 zal, na het bouwverlof, gestart worden met de werken aan fase 2 – Heirbaan 4 t.e.m. Heirbaan 60. Deze werken zullen volgens de huidige planning uitgevoerd zijn tegen eind 2022. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk