Open VLD na bestuurswissel: “Situatie was onhoudbaar omdat Roosen en Laeremans zich al burgemeester waanden”

Open VLD, de partij die gisteren door N-VA en Vernieuwing in het bestuur werd ingeruild voor CD&V, probeert recht te krabbelen na de ongelooflijke dreun. De partij toont zich in een eerste reactie ‘verbaasd over de alternatieve meerderheid waarbij CD&V Bart Laeremans tot burgemeester kroont’.

“De situatie binnen de meerderheid was reeds geruime tijd onhoudbaar, hoofdzakelijk door het feit dat de twee partijkopstukken van respectievelijk N-VA Grimbergen en Venieuwing zich reeds burgemeester waanden en enkel nog beslissingen namen met de lokale verkiezingen van 2024 in het achterhoofd”, zegt voorzitter Patrick Vanbinst.

Open VLD is naar eigen zeggen ook teleurgesteld ‘omdat zowel Philippe Roosen als Bart Laeremans recentelijk nog met klem benadrukten dat ze zich engageerden om de 6 jaar uit te rijden met Chris Selleslagh als burgemeester’. “Uit de documenten blijkt nu dat de motie van wantrouwen reeds geruime tijd voor deze uitspraken geconcretiseerd werd. Deze valsheid slaat de Open Vld-fractie met verstomming.”

Opvallend voor Open VLD is ook dat men het dossier rond de ondergrondse parking onder de bestaande parking aan het Prinsenbos aangrijpt als reden van deze coalitiewissel. “De meerderheidspartijen stellen dat Open VLD als enige partij achter dit dossier bleef staan. De waarheid is echter dat noch Vernieuwing, noch N-VA Grimbergen in het college van burgemeester en schepenen voorstelden om dit project af te blazen. Er werd enkel een ‘on-hold’-fase ingeroepen om aan de bezwaren van de burgers tegemoet te kunnen komen. Dit leidt ons tot de volgende zekerheid: de stopzetting van dit project was de eis van CD&V om mee in een coalitie te stappen. Of met andere woorden: de burgemeesterspost ligt de heer Laeremans nauwer aan het hart dan projecten waar reeds maandenlang samen aan werd gewerkt. Dit zou een verdedigbare keuze kunnen zijn, maar de valse argumenten die men verzint om deze coalitie te verantwoorden zijn in onze ogen burgemeester en eerste schepen onwaardig.”

“Als democratische partij kan Open VLD niet anders dan zich neerleggen bij deze beslissing. Wij zullen met veel plezier hard verder werken voor een mooi, proper, veilig en bruisend Grimbergen. Dit zal de komende jaren aldus gebeuren vanop de oppositiebanken, maar met enorm veel goesting. De nieuwe meerderheid mag er zeker van zijn dat onze partij niet stil zal blijven zitten. Het voordeel is alvast dat onze fractieleden nu des te makkelijker het wanbeleid in sommige domeinen kunnen aankaarten. Met het rampzalige mobiliteitsbeleid om te beginnen…”

Foto: Archiefbeeld van burgemeester Chris Selleslagh met schepen Bart Laeremans na de vorming van de intussen gebarsten coalitie.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise