751 bezwaarschriften en overleg met actiecomité

Vertegenwoordigers van Warm Merchtem, burgemeester Maarten Mast en schepen van ruimtelijke ordening Lien Casier zaten samen om overleg te plegen over het mobiliteitsplan voor Merchtem Centrum. Warm Merchtem had 751 bezwaarschriften meegebracht en de vraag of er over het mobiliteitsplan nog kon gepraat worden. “Uiteraard,” zegt burgemeester Mast, “wij organiseerden een inspraakronde en zijn blij met de inbreng van iedereen”.

Burgemeester en schepenen vroegen naar de alternatieven die Warm Merchtem zou voorstellen. Binnenkort wordt verder gepraat over de voorstellen die Warm Merchtem zal op tafel leggen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk