Kruispunt Leireken-Dries heel gevaarlijk

Bij een controle vorige week woensdag (2 december) schreef de lokale politie niet minder dan 26 boetes uit voor autobestuurders die het stopteken op het kruispunt van de Dries met Leirekensroute negeerden. Op de bewuste plaats is er voldoende signalisatie die aangeeft dat de fietsers van Leirekensroute voorrang hebben en dat autobestuurders er ten allen tijde moeten stoppen. Wie dat niet doet loopt het risico een zwaar verkeersongeval te veroorzaken. Te meer omdat veel fietsers, die er voorrang hebben, het kruispunt in volle snelheid oversteken.

Gezien de provincie Vlaams-Brabant de Leirekensroute in de nabije toekomst wil omvormen tot een fietssnelweg – waarbij fietsers op elk kruispunt voorrang hebben – zal de politie met het gemeentebestuur overleggen hoe de voorrangsregel in de nabije toekomst het best kan geaccentueerd worden.

De politie van zone AMOW heeft ook bijzondere aandacht voor de proefopstelling voor eenrichting verkeer in de Opwijksestraat in Opwijk en het naleven van de tonnagebeperkingen in Kobbegem en Bekkerzeel bij het uitvoeren van werken aan de N9.

Op de foto’s: Autobestuurders in de Dries moeten stoppen. Fietsers op Leirekensroute worden ook gewezen op het gevaar voor ongevallen. Om het oversteken van de Dries aan grote (fiets)snelheid te vertragen werd een tallud aangelegd die – zo wijzen de sporen in het gras alvast – door sommige fietsers als leuke hindernis wordt genomen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk