Merchtemse N-VA wil affiches om Nederlands te ondersteunen

N-VA Merchtem stelt vast dat er in Merchtem een toenemend aantal anderstaligen woont, winkelt en naar school gaat. Voor wie zich wil integreren in onze gemeente, stelt N-VA, is het spreken van onze taal één van de belangrijkste pijlers.

“Niemand kan ontkennen, dat in ons straatbeeld, in de scholen, bij handelaars, bij de lokale horeca we meer en meer geconfronteerd worden met anderstaligheid, over het algemeen is dat Frans, maar omwille van de geo-politieke situatie ook meer en meer andere talen. In sommige scholen in Merchtem spreekt 50% van de ouders geen Nederlands,” zei N-VA fractieleider Tom Van Gestel op de laatste (digitale) gemeenteraad.

Concreet stelt N-VA voor om affiches te maken met de tekst “Oefen hier je Nederlands”. Die affiches kunnen dan opgehangen worden in o.m. winkels en horecazaken. Nieuwkomers zouden ook een badge aangeboden krijgen waarmee ze duidelijk maken dat ze graag in het Nederlands aangesproken worden. Wij stellen vast dat nog teveel Merchtemnaren snel op een andere taal overschakelen wanneer ze met anderstaligen in gesprek raken.

“Anderstalige kinderen die hier wonen, leren uiteraard het Nederlands op school maar kunnen dikwijls thuis niet communiceren in het Nederlands met hun ouders, en switchen dan thuis noodgedwongen over op hun thuistaal. Het is dus van bijzonder belang, en ook absoluut in hun eigen belang, dat ook volwassenen en ouders het Nederlands durven spreken en begrijpen,” aldus Tom Van Gestel.

“Onze boodschap is absoluut positief en motiveren bedoeld,” voegt N-VA er nog aan toe. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Foto: een sticker van N-VA Menen

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk