Meer centen voor Merchtemse verenigingen

De corona-crisis was bijzonder schadelijk voor de financiën van de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Geen eetfestijnen, voorstellingen, wedstrijden, tornooien, … geen inkomsten voor de verenigingen. Daarom heeft de Vlaamse Regering besliste een noodfonds van 87,3 miljoen uit te keren aan de plaatselijke besturen. Merchtem krijg daarvan 168.226 euro en centiemen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om onmiddellijk de subsidiebudgetten voor de sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen te verdubbelen én al een eerste schijf uit te betalen voor de vakantie op basis van de verdeling van vorig werkjaar.

Na de zomer kunnen alle verenigingen hun dossier nog insturen voor de subsidies van dit werkjaar. Het resterende budget zal worden aangewend om de verenigingen te ondersteunen naar gelang van de geleden schade. Hiervoor zal vanuit de gemeente een kader worden uitgewerkt.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk