Peizegemnaars komen kijken naar Leirekesroute (met filmpje)

In de zaal van de GBS Ten Bos stelden de provincie en de gemeente hun plannen voor voor de omvorming van Leirekesroute tot fietssnelweg F27. Het hele tracé van zo’n 3,3 km op Merchtems (Peizegems) grondgebied lag netjes uitgespreid over een aantal tafels. De belangstelling was groot en je hoorde hoe de Peizegemnaren de Leirekesroute in hun hart dragen.

De omvorming tot fietssnelweg zal echter heel wat veranderingen meebrengen. Zo wordt het fietspad over de hele lengte verbreed tot 4 meter. Waar de F27 een weg met gemotoriseerd verkeer kruist (Dries, Nieuwbaan, Middelstraat, Peizegemstraat) zal het wegdek verhoogd worden en krijgen de fietsers voorrang. Dat zal aangeduid worden met een brede, rode band en de nodige verkeersborden. (Lees verder onder het filmpje)

Het bewoonde stuk (waar de fietsers vandaag de weg moeten delen met de automobilisten) wordt omgevormd tot een autoluwe fietsstraat waar de wagens de fietsers niet mogen voorbijsteken. De snelheid zal er ook beperkt worden. Op verschillende plaatsen op dit traject komt ook een vrij liggend voetpad (o.m. ter hoogte van het kerkhof).

De aanleg zal in fazen gebeuren. Eerst komen het stuk tussen Dries en de grens met Opwijk en het stuk voorbij de Peizegemstraat tot de grens met Steenhuffel aan bod. Schepen Steven Elpers (Openbare Werken) verwacht dat in 2021 reeds de eerste werken worden uitgevoerd. De veel ingrijpender werken in het centrum van Peizegem worden in een volgende fase gerealiseerd. Ook de gedeeltes op het grondgebied van Opwijk en Londerzeel komen later aan bod.

Het net van fietssnelwegen is een initiatief van de Vlaamse provincies i.s.m. het Vlaams Gewest en de gemeenten. De financiering gebeurt door de provincies en het gewest.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk