Extra veiligheidsmaatregelen langs kanaal

Er komen dan toch extra veiligheidsmaatregelen langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde. Dat hebben de stad, de Vlaamse Waterweg en Matexi beslist. Aanleiding is het spijtige ongeval waarbij de 21-jarige Frederik Vanclooster omkwam. Hij viel tijdens oudejaarsnacht aan De Kruitfabriek in het water. Zijn lichaam werd vier dagen later aangetroffen.

“We sluiten ons aan bij de mening van Alain Remue van de Cel Vermiste Personen dat dergelijke drama’s nooit uitgesloten kunnen worden en dat we nooit een honderd procent beveiligde zone langsheen het volledige kanaal kunnen bekomen, toch nemen we samen met de Waterweg en Matexi enkele veiligheidsmaatregelen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Zo komt er extra verlichting ter hoogte van De Kruitfabriek tijdens avondlijke evenementen. Tijdens grote publieksevenementen zal ook een bijkomend veiligheidsplan opgesteld worden dat voorziet in specifieke maatregelen. Tot de mogelijkheden behoren onder meer de inzet van één of meerdere stewards, het afbakenen van zones met Heras-hekken of een andere tijdelijke omheining, het ter beschikking houden van een reddingsboei en werptouwen of touwladders.

Daarnaast bekijkt de stad of publiek toegankelijke reddingsboeien ter beschikking gesteld kunnen worden van aangelande eigenaars langsheen de Steenkaai en ter hoogte van het sportstadion Drie Fonteinen. De Vlaamse Waterweg zal op haar beurt dan weer onderzoeken of de kademuur langs de Steenkaai uitgerust kan worden met ladders zoals die momenteel voorzien worden bij de aanleg van nieuwe kademuren.

Tot slot benadrukt de stad dat het bij de realisatie van de fietssnelweg aan de westzijde van het kanaal van essentieel belang is dat er tussen het fietspad en de kanaalrand een reling voorzien wordt. “Wellicht had het dramatische ongeval van Frederik niet vermeden kunnen worden met deze maatregelen, maar ze hebben als doel om het risico op ongevallen te verkleinen”, besluit het stadsbestuur.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise