Nieuwe vergunning voor windturbines

Het departement Omgeving van het Vlaams Gewest voor de provincie Vlaams-Brabant levert een bouwvergunning af aan de nv Aspiravi voor het bouwen van twee windturbines in de kouter tussen Peizegem en Steenhuffel. De turbines mogen maximaal 175 meter hoog zijn met rotorbladen van maximaal 112 meter.

Toen de plannen voor het plaatsen van windturbines is de kouter een paar jaar geleden bekend raakten, zorgde dat voor heel wat commotie. Prompt werd een actiecomitĂ© ‘Leefbaar Merchtem-Londerzeel’ opgericht dat zich kantte tegen de inplanting in de kouter tussen de dorpskernen van Peizegem (gemeente Merchtem) en Steenhuffel (gemeente Londerzeel).

Op 19 juni 2017 werd een vergunning afgeleverd voor de bouw van twee turbines in de ruimte tussen de twee hoogspanningslijnen, Brusselbaantje en Smisstraat. Dat is in de onmiddellijke buurt van de plek waar de voorbije zomer de Pop Up Zanzibar werd georganiseerd. Tegen deze vergunning werd beroep aangetekend door de gemeente Londerzeel en het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel.

Het bezwaren van het actiecomitĂ© werden weerhouden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de vergunning werd vernietigd. Het bezwaar van de gemeente Londerzeel werd verworpen. Hierop diende de aanvrager een nieuwe aanvraag in die “rekening houdt met de bezwaren” die hebben geleid tot de vernietiging door de RvVB. Recent leverde de dienst Omgeving van het Vlaamse Gewest een nieuwe bouwvergunning af.

Volgens het actiecomité loopt er nog een procedure bij de Raad van State tegen de milieuvergunning. In theorie zou Aspiravi kunnen beginnen bouwen maar of de nv het risico zal willen lopen om opnieuw tegen een vernietiging aan te lopen, is zeer de vraag. Het actiecomité blijft strijdvaardig, bekijkt de nieuwe bouwvergunning met haar raadsman en gaat mogelijk opnieuw in beroep.

Voor een goed begrip: de gemeente heeft in deze zaak enkel een adviserende bevoegdheid en geen beslissingsrecht.

MERCHTEM Windturbines kaartje

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk