Rioleringswerken in Kloosterstraat

Op woensdag 8 januari starten in de Kloosterstraat ingrijpende werken aan de riolering. Na onderzoek is gebleken dat deze in dermate slechte stat zijn dat dringende maatregelen noodzakelijk zijn. De oude riolering wordt opgespoten en in de straathelft aan de pare zijde wordt een nieuwe riolering geplaatst. Hiertoe zal deze helft van de bestaande weg worden opgebroken.

De fundering van de weg aan de onpare zijde blijft behouden en is overrijdbaar. De toplaag asfalt wordt nadien over de volledige breedte hersteld. De werken starten ter hoogte van de Karenveldstraat. Het woonzorgcentrum De Oase blijft tot ± 20 januari 2020 bereikbaar vanuit het centrum. Nadien kruisen de werken de leveranciersweg van het woonzorgcentrum en wordt deze site bereikbaar via de Karenveldstraat, waarbij de parking bereikbaar is via de leveranciersweg.

De grootste hinder wordt verwacht op 8 januari 2020 door freeswerken en op 20 januari 2020 door de asfaltwerken. Deze data worden vooropgesteld onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk