Merchtem wil vergroenen, veiliger en fietsvriendelijker worden

Maandagavond werd op de gemeenteraad de meerjarenplanning (BBC) voorgesteld. In die meerjarenplanning worden de doelen voorgesteld die Merchtem tegen het jaar 2025 wil halen en dat op velerlei gebieden. Kort samengevat komt het erop neer dat Merchtem wil vergroenen, veiliger en fietsvriendelijker worden en investeringen doen zonder de belastingen te moeten verhogen.

Op een marathonzitting werd het meerjarenplan  voor OCMW en gemeente goedgekeurd. We pikken er een aantal opvallende punten uit. Het kerkplein van Brussegem en de Markt van Merchtem worden heraangelegd met minder nadruk op parkeren en meer op beleven. Er komen gemeenschapswachten en een mobiliteitsambtenaar. Er komen 8.000 nieuwe bomen (één voor elk gezin) en een cameraschild met nummerplaat erkenning rond de gemeentes  van de politiezone AMOW.

Op cultureel vlak komt er een nieuwe Merchtem op Stelten, geen stoet weliswaar. Op sociaal gebied worden de 24 oudste serviceflats gerestaureerd volgens de nieuwe normen. De parkings rond het August De Boeckhuis en op het Mieregemplein worden aangepakt. Er wordt ingezet op kwalitatieve woonprojecten o.m. door de verordening woonkwaliteit te updaten. Er komt ook een verordening voor meergezinswoningen.

Auto en fiets

Wat de mobiliteit betreft gaat het gemeentebestuur uit van de stelling ‘vlotter met de auto rond het centrum, vlotte met de fiets binnen het centrum’. In Peizegem wordt het kerkplein heraangelegd en Leirekensroute opgewaardeerd tot fietssnelweg.

Er komt een nieuwe loods voor het technisch personeel en het voertuigenpark wordt vernieuwd. Voor de infrastructuurwerken (wegen, rioleringen, …) kan je terecht in een apart artikel. Op het vlak van communicatie wordt een panel van 400 (willekeurig gekozen) bewoners samengesteld dat geregeld ondervraagd zal worden over actuele gemeentelijke thema’s.

Sport

Op sportgebied wordt het terrein T3 op het gemeentelijk sportcomplex Dooren uitgebreid zodat het zowel voor voetbal als voor baseball kan gebruikt worden. Er komen ook enkele multisport terreintjes. Het budget van de Noord-Zuidraad wordt opgetrokken tot 1 euro per inwoner. Voor de jeugd tenslotte komt er een multifunctionele ruimte en wordt het aanbod van groene speelruimte uitgebreid.

Dit zijn slechts een aantal ‘hoogtepunten’ uit de meerjarenplanning. De reacties van de verschillende partijen op dit BBC vind je (weldra) in een ander artikel.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk