Kans op doorstart ’t Opwijks Leven

Het gemeentebestuur zet een paar kanttekeningen bij het verhaal over het einde van ’t Opwijks Leven, zoals het in de pers verscheen. “Het is niet het gemeentebestuur dat een streep trekt door ’t Opwijks Leven,” zegt burgemeester Albert Beerens, “wij  betaalden jaarlijks zo’n 25.000 euro voor het publiceren van de gemeenteberichten maar de uitgevers van ’t Opwijks Leven kwamen met een voorstel om die bijdrage aanzienlijk te verhogen omdat zij onvoldoende inkomsten hadden uit publiciteit. Zonder een verhoogde injectie van de gemeente zou het blad niet levensvatbaar meer zijn en stoppen op het einde van het jaar”.

Daarop besloot de gemeente om zijn info in het vervolg te verspreiden via zijn eigen informatieblad Opwijk Info dat nu maandelijks in plaats van tweemaandelijks zou verschijnen. Het gemeentebestuur wil ook inzetten op sociale en digitale media.

Om een doorstart mogelijk te maken zou het gemeentebestuur nog vier maal (tweemaal in januari en tweemaal in februari) een gemeentelijke bijdrage willen publiceren in ’t Opwijks Leven. Dat zou de uitgever en eventuele partners de kans moeten geven om vers kapitaal aan te trekken en het informatieblad zo een nieuwe overlevingskans te bieden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk