Protest tegen 'nadelige dienstregeling voor reizigers'

Het stadsbestuur van Vilvoorde vernam tot haar grote verbazing dat de dienstverlening in Vilvoorde werd gewijzigd naar aanleiding van de lopende renovatiewerken in het station.

De aanpassing van de dienstregeling is zeer nadelig voor de reizigers in Vilvoorde, oordeelt het stadsbestuur. De helft van de IC-verbinding Antwerpen-Brussel wordt immers geschrapt, en dit op het moment dat er binnen verschillende vervoersplatformen wordt uitgegaan van het station van Vilvoorde als draaischijf voor de ‘modal split’ bij de Werken aan de Ring en de voorbereidende werken in dit kader.

“Naast de hinder voor de huidige reizigers is de timing bijzonder ongelukkig. Met de geplande werken in het centrum van Vilvoorde voor de realisatie van het tracé voor de Ringtrambus was dit immers het ideale moment om bewoners en pendelaars te overtuigen om dagelijks de trein te nemen.”

“Het stadsbestuur heeft onmiddellijk contact gezocht met de verantwoordelijken van de NMBS om haar ongenoegen te uiten over deze werkwijze. Meer dan ooit hebben we nood aan kwaliteitsvol en bedrijfszeker openbaar vervoer”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Tijdens een overleg met NMBS-medewerkers werd dit ongenoegen geïllustreerd en werd gevraagd om een aantal opties verder te onderzoeken, waaronder het halteren van de IC-trein op het beperkte perron 1-2, de mogelijkheid om treinen via een nieuwe wissel naar perron 6 te sturen of een verplaatste halte in het station van Buda om van daaruit met een shuttle naar het centrum en naar de bedrijvenzone van de Medialaan te rijden. Deze vragen en suggesties werden eveneens overgemaakt aan Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS.

Tot op vandaag heeft de stad nog geen antwoord ontvangen. “Wij willen weten welke gepaste oplossing naar voor wordt geschoven om de dienstverlening in het station van Vilvoorde te blijven verzekeren gedurende de renovatiewerken. Aangezien er tijdens het voornoemde overleg wel een reeks constructieve afspraken gemaakt werden voor de verdere uitbouw van de fietsinfrastructuur aan de voorzijde van het station, hopen we die positieve samenwerking te kunnen verder zetten in dit dossier.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise