Voltallige gemeenteraad: levensgevaarlijke situatie aan Rinkelingschool

Het stond eigenlijk niet op de agenda maar omdat Ludwig De Mesmaeker (Groen) een vraag stelde over veiligheidsmaatregelen aan de schoolpoorten, werd het plots gespreksonderwerp: het baantje aan de Rinkelingschool dat de Dorpstraat verbindt met de Brusselsesteenweg. Iedereen was het erover eens dat kinderen laten uitstappen op de Brusselsesteenweg (en ze via het baantje ernaast naar de school stappen) is levensgevaarijk.

“De meest onveilige toestand aan de schoolpoort,” vond burgemeester De Block die tegelijk wees op de inspanningen van schepen Maarten Mast om een veilige situatie in de Dorpstraat te creëren. “Maar de school luistert niet naar ons voorstel om dit baantje af te sluiten en loopt zelfs boven onze hoofden heen naar het gewest om op de Brusselsesteenweg octopuspalen op te stellen”.

Iedereen was het ervoer eens dat de situatie op de Brusselsesteenweg echt gevaarlijk is. Sommige ouders zouden er zelfs tijdelijk in de verkeerde richting parkeren om hun kinderen te laten uitstappen. “Moet er eerst iets vreselijks gebeuren vooraleer de school wil meegaan in ons voorstel?” vroeg burgemeester De Block zich luidop af.

Fons Heyvaert (CD&V) stelde voor om de school nog eens op de feiten te wijzen. Tenslotte werd afgesproken een brief te schrijven in naam van alle gemeenteraadsleden. De school konden we dinsdagnamiddag niet bereiken voor een reactie.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk