Merchtem vermindert belastingen

Na veel rekenen en cijferen met zijn administratie stelde schepen van financiën David De Valck aan zijn collega’s van het schepencollege voor om de belastingen te verminderen. Het makkelijkst kan dat gerealiseerd worden door de Schoner Merchtem belasting af te schaffen. Deze belasting is eigenlijk een forfaitaire belasting op het huisvuil.

“Door een gunstige evolutie in de ontvangsten en de uitgaven kan Merchtem deze belasting afschaffen zonder te raken aan het financieel evenwicht in de meerjarenbegroting”, zegt schepen De Valck.

Naast gestaag groeiende ontvangsten voor de gemeente is het OCMW erin geslaagd zijn belofte na te komen om de gemeentelijke dotatie aan het OCMW (2,5 miljoen) niet meer te laten groeien. Meer zelfs: het OCMW realiseert zelfs een klein overschot. “Dat is de verdienste van OCMW-voorzitter Julie Asselman,” zegt De Valck die ook burgemeester Eddie De Block betrekt in zijn betoog. “Een begroting in evenwicht is het werk van het hele college, niet enkel van de schepen van financiën”.

Het afschaffen van de Schoner Merchtem belasting zou de belastingbetaler 350.000 euro opleveren. De burgers zouden 300.000 euro minder betalen, de bedrijven nog eens 50.000 euro minder er bovenop.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk