Agrafiekprijs voor Merchtems melkveebedrijf

Op de professionele dag van land- en tuinbouwbeurs Agribex werden den de Agrafiek Awards voor 2015 uitgereikt. In de categorie Melkveebedrijf ging de prijs naar Bart Vanderstraeten uit Merchtem. Bar en Marijke d’Hertefelt runnen het Koeweidehof als een gemengd bedrijf met de nadruk op veeteelt en veevoeders.

Bart krijgt de prijs toegekend omwille van de aandacht voor het milieu (biogasinstallatie, stallen verlicht met LEDverlichting), dierenwelzijn, omgang met energie en het uitgekiende management waarmee hij zijn bedrijf runt.

De jury looft de ondernemingszin van Bart en Marijke die ‘ambassadeurs van de landbouw’ genoemd worden. Zij organiseren o.m. rondleidingen voor lagere schoolkinderen op hun bedrijf en stelden een paar maand geleden de poorten van hun bedrijf open tijdens de Dag van de Landbouw.

Bart won ook de KWS MaĂŻssaldo-prijs omwille van zowel de aandacht die besteed wordt aan de maĂŻsteelt op het bedrijf als de aandacht die geschonken wordt aan het optimale gebruik van maĂŻs.

Meest gelezen op Goeiedag.be