Zone 30 in Dokkenstraat

In de Dokkenstraat in Essene wordt een zone 30 ingericht. De maatregel komt er op vraag van de bewoners van 13 van de 29 woningen.

“De Dokkenstraat wordt vaak gebruikt door wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Het voorstel werd besproken tijdens het gemeentelijk veiligheidsoverleg met politie en burgemeester en kreeg daar gunstig advies”, zegt burgemeester Walter De Donder (LB).

“Er zijn werken gepland in de Dokkenstraat voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en er wordt van die gelegenheid gebruik gemaakt om de nutsleidingen aan te passen.”

“De nodige grondinnamen zijn ondertussen achter de rug en de nutsmaatschappijen zelf zijn aan de voorbereidingen bezig. Nog voor het jaareinde wordt¬†een aannemer aangeduid. Dan volgt er een informatievergadering met de bewoners van de Dokkenstraat waarop¬†het tijdsschema van de werken wordt toegelicht.”