Vluchtelingenopvang in leegstaand VDAB-gebouw Denderleeuw

Fedasil heeft van de Vlaamse regering de toestemming gekregen om het leegstaande VDAB-opleidingscentrum op de Steenweg in Denderleeuw (een gebouw van de Vlaamse overheid) te gebruiken voor de eerste opvang van oorlogsvluchtelingen.

Dat heeft het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gisteravond telefonisch meegedeeld aan burgemeester Alberic Sergooris (CD&V).

Het gebouw staat al een tweetal jaar leeg en zal eerst door Fedasil worden aangepast om in deze opvang te voorzien.

De federale regering keurde onlangs het verplichte spreidingsplan goed, waarbij alle gemeenten in dit land oorlogsvluchtelingen zullen toegewezen krijgen. Over de concrete spreiding wachten de gemeenten momenteel nog steeds op bijkomende informatie.

In afwachting van de uitrol van dit spreidingsplan is Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor de opvang, dringend op zoek naar grote bijkomende capaciteit voor de eerste opvang van oorlogsvluchtelingen.

Geen eigen gebouw

“Een tweetal weken geleden kregen alle burgemeesters en OCMW-voorzitters via het kabinet van staatssecretaris Theo Francken de vraag of zij op hun grondgebied gemeentelijke of privégebouwen hebben leegstaan met het oog op bijkomende opvang”, vertelt burgemeester Sergooris.

“Ook ikzelf werd gecontacteerd door het kabinet Francken. Maar binnen ons eigen gemeentelijk patrimonium hebben we niet onmiddellijk grote leegstaande gebouwen die in aanmerking komen voor opvang. Dus in die zin hadden we ook niets aan te bieden.”

“Maar de nood aan opvang is blijkbaar zo groot dat men vanuit Brussel op zoek is gegaan naar leegstaande gebouwen van de Vlaamse en federale overheid. En zo kwam men uit op het VDAB-opleidingscentrum langs de Steenweg, een gebouw van de Vlaamse overheid dat al een tweetal jaar leeg staat. Fedasil wil dit gebouw gebruiken voor de eerste opvang van de oorlogsvluchtelingen volgens het principe van Bed-Brood-Bad.”

“Meer informatie hebben we voorlopig nog niet. Volgens de eerste berichten van het kabinet zou er sprake zijn van een opvangcapaciteit van een 200-tal vluchtelingen. Maar dit is nog niet officieel bevestigd. Op dit ogenblik weten we dus niet hoeveel vluchtelingen er zullen komen, hoe lang ze hier opgevangen worden, wie voor de uitbating van het opvangcentrum zal zorgen, welke rol wij moeten spelen…”

Bijkomende belasting

“Laat me duidelijk zijn, dit is geen cadeau. Deze beslissing werd in Brussel genomen en belandt hier keihard op de bestuurstafel”, aldus burgemeester Sergooris.

“Een opvangcentrum in onze gemeente is een bijkomende belasting voor ons bestuur en onze bevolking. Geen enkel gemeentebestuur in Vlaanderen staat hiervoor te springen natuurlijk, maar we zullen onze verantwoordelijkheid nemen. Over deze beslissing hebben we als gemeente trouwens niets te zeggen. Dat heb ik duidelijk begrepen.”

Uitdaging opnemen

Dat de instroom van oorlogsvluchtelingen uit voornamelijk Syrië een hoge druk legt op ons land, wordt nu dus ook in de Denderstreek zeer concreet en voelbaar.

“We zullen deze uitdaging als bestuur en als gemeenschap moeten opnemen”, vult OCMW-voorzitter Lieven Vernaillen (SP.A) aan.

“We zullen dus onze verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om deze mensen in de beste omstandigheden te ontvangen. Uiteraard rekenen we hierbij op de steun en expertise van Fedasil. Hopelijk krijgen we een degelijke omkadering en de nodige ondersteuning om deze uitdaging mee het hoofd te bieden. Want op dit ogenblik zijn er bij ons nog meer vragen dan antwoorden. We blijven alvast niet bij de pakken zitten en gaan deze week contact opnemen met andere gemeenten waar al een opvangcentrum is om te zien hoe zij hiermee omgaan en te leren van hun ervaringen.”

Draagvlak

Vlaams Belang-fractieleider Kristof Slagmulder kondigt alvast actie aan. Het onderwerp wordt zeker aangekaart op de gemeenteraad van donderdag.

“Onze gemeente heeft in het verleden al heel wat vluchtelingen opgevangen en de laatste tien jaar zijn al heel wat vreemdelingen naar Denderleeuw komen wonen met alle gevolgen van dien. Er is dan ook geen enkel draagvlak bij de meerderheid van de bevolking. Opvang dient te gebeuren in de regio van herkomst”, aldus Slagmulder.

(Archiefbeeld: Google Maps)