Merchtemse bevolking zal aanzienlijk groeien

Met diverse grote bouwprojecten op stapel kan de Merchtemse bevolking alleen maar toenemen. Het gemeentebestuur neemt dan ook zijn voorzorgen en broedt op plannen om de gemeentelijke basisschool De Plataan uit te breiden. Er wordt ook gedacht aan de uitbreiding van het sportcomplex om de vele (toekomstige) jonge inwoners een aangepaste vrijetijdsbesteding te kunnen bieden.

Bouwfirma Matexi begint binnenkort met  de bouw van 250 woongelegenheden (waarvan hoofdzakelijk één-gezinswoningen) op en rond het voormalige voetbalcomplex Drijpikkel. Het BPA Maalderij Meskens aan het station van Merchtem (goed voor zo’n 70 woongelegenheden) is goedgekeurd.builders

De renovatiewerken aan de Ginder Ale zijn volop bezig (vooral ouderenvoorzieningen , rusthuis en bejaardenflats)  en Providentia bouwt in 2016 zestien sociale woningen in Merchtem centrum ‘Harmonieblock’ en 54 in Peizegem ‘Huibout III’.

Nog in Peizegem zullen begin 2016 veertig bouwkavels in de ‘François Beuckelaerstraat’ en de ‘Benoit Ballonstraat’ te koop worden aangeboden, waarbij Merchtemnaren de voorkeur zullen genieten. Ook het bouwproject in de Marktstraat en op de Markt zal nieuwe bewoners aantrekken.

Een optelsom leert ons dat er in de komende jaren niet minder dan 450 woongelegenheden zullen bijkomen. Daarbij wordt nog geen rekening gehouden met kleinere verkavelingen. Dat betekent meer inwoners maar ook meer nood aan gemeentelijke voorzieningen. Vandaar de plannen om De Plataan en het sportcomplex uit te breiden.

De centen om deze plannen te realiseren haalt de gemeente o.m. uit de verkoop van gebouwen (o.m. het Boonhof in de Maurits Sacréstraat) en van gronden die het vroeger verworven heeft in de verkavelingen, o.m. in Peizegem.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk