Schorsing directeur Tuinbouwschool Merchtem vernietigd

De beroepskamer van het departement Onderwijs heeft de schorsing tegen Daniël Herinckx, de directeur van de Gemeentelijke Tuinbouwschool in Merchtem, vernietigd.

De directeur werd beschuldigd van ‘grensoverschrijdend gedrag’ en zelfs pedofilie, maar dat blijkt nu totaal onterecht.

Het schepencollege van Merchtem schorste de directeur van de gemeenteschool eind maart preventief naar aanleiding van verklaringen – eerst van 12 februari en daarna van 26 maart in het kader van een andere tuchtzaak – die wezen op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nadien maakten ex-leerlingen via mail nieuwe klachten over aan de inrichtende macht. Na het horen van de directeur bevestigde het college de preventieve schorsing op 8 april.

De directeur ging in beroep. Intussen is gebleken dat een belangrijke getuigenis tegen hem niet klopte. De kamer van beroep heeft nu schorsing ongedaan gemaakt. Herinckx kan dus terugkeren.

Herinckx heeft steeds zijn onschuld volgehouden. ‘Natuurlijk keer ik terug naar de Tuinbouwschool, en als het kan zo snel mogelijk. Ik hoop nog voor het eind van deze week’, verklaarde hij op Radio 2 Vlaams-Brabant.

Hij betreurt dat hij geschorst werd ‘op basis van een mondelinge melding aan een burgemeester en nadien op basis van een aantal getuigenissen die uit tweede en derde hand komen’.

Burgemeester Eddie De Block (Open VLD) zegt in een persbericht ‘dat een belangrijke getuige zijn verklaring heeft ingetrokken’.

‘Het college zal nu het tuchtonderzoek verder zetten en snel proberen af te ronden. Het college legt zich neer bij de uitspraak van de Kamer van Beroep, dewelke op 13 mei de ordemaatregel van preventieve schorsing heeft vernietigd. Het college kan enkel hopen dat de laatste weken van dit schooljaar kunnen verlopen zoals het hoort’, verklaart burgemeester De Block.

Eerder stelde het parket Halle-Vilvoorde dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.