Bouwvergunning voor Ginder-Ale site

Nadat het dossier meer dan 20 jaar aansleepte, heeft het college van burgemeester en schepenen eindelijk een bouwvergunning kunnen afleveren voor de reconversie van het voormalige Ginder-Alegebouw (oude brouwerij + toren).

De bvba Woningbouw Dockx wil er 111 rusthuiskamers, 30 serviceflats en 40 lofts inrichten, samen goed voor een investering van 21 miljoen euro. De gemeente kon uiteindelijk het licht op groen zetten door een bouwvergunning af te leveren nadat de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan had goedgekeurd.

De toren wordt daarin wel bewaard ‘als landschappelijk baken’. Aan de contouren van het gebouw zal dan ook nauwelijks geraakt worden. Wanneer de werken precies van start gaan is nog niet bekend. Zeer waarschijnlijk zou dit jaar nog aangevangen worden met de afbraak van het hoekhuis Langensteenweg-Kattestraat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels bij Goeiedag.be