Merchtemse cultuurraad bijeen voor ‘spoedadvies’

Het wordt puffen voor de Merchtemse cultuurraad die een omstandig en gemotiveerd advies moet geven over de BBC (Beleids- en Beheers Cyclus), de meerjarenplanning die elk gemeentebestuur tegen het einde van het jaar klaar 2013 moet hebben. Het decreet treedt immers in werking op 1 januari 2014.

Hoewel er weinig tijd rest om advies te geven, heeft de cultuurraad besloten om een werkgroep op te richten die op 4 november zal samen komen om een advies te formuleren.
In de voorbereidende vergaderingen is er eveneens beslist dat de leden van de cultuurraad voor 30 oktober alle aandachtspunten zullen doorsturen naar een werkgroep, samengesteld door de leden van de cultuurraad. Op 13 november zal de cultuurraad dan opnieuw bijeen komen om het advies te bespreken, te verbeteren (indien nodig) en te valideren.

De leden van de cultuurraad hopen dat de motivatie en inspanningen van de leden ertoe zal leiden dat er in Merchtem een degelijk BBC rapport wordt samengesteld en dat de samenwerking met het gemeentebestuur de volgende 5 jaar in goede verstandhouding zal verlopen.