Herbestemming Ginder-Ale definitief vastgesteld

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Landschappelijk baken Ginder-Ale’ in Merchtem definitief vast.

De voormalige brouwerijsite ‘Ginder-Ale’ in Merchtem wacht al lang op een nieuwe bestemming. De provincie Vlaams-Brabant stelde een ruimtelijk uitvoeringsplan op om deze site nieuw leven in te blazen.

In het voorjaar werd het plan via een openbaar onderzoek aan de bevolking voorgelegd. Aan de hand van de opmerkingen werd het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast.

‘Door de omzetting van industriezone naar een zone voor kernversterking is een gemengde ontwikkeling mogelijk’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘Op korte termijn gaan de bestaande gebouwen een opknapbeurt en een nieuwe invulling krijgen.’

Binnengebieden toegankelijk

‘Het voormalige brouwerijcomplex zal onderdak bieden aan een mix van handel, woningen, publieke functies, zoals een rust- en verzorgingstehuis. Er worden nieuwe pleinen ingericht en de binnengebieden worden toegankelijk gemaakt voor doorgaand zacht verkeer. Op die manier kan het complex opnieuw een vooraanstaande innemen in het dagelijks leven van de inwoners van Merchtem.’

‘Het typisch karakter van de gebouwen blijft behouden, zodat ze hun beeldbepalende waarde in het centrum van de gemeente niet verliezen’.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu opgestuurd naar de Vlaamse minister voor goedkeuring.