Grootstedelijke problematiek in Liedekerke

Naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord met betrekking tot extra middelen voor het zogenaamde Denderfonds, heeft het College van Burgemeester en Schepenen op donderdag 24 oktober 2019 tijdens de gemeenteraad de vraag gesteld een brief op te maken om hierover meer informatie te bekomen van de bevoegde ministers.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft immers de ambitie om tijdens de komende legislatuur de lokale besturen extra financiële middelen te geven voor stedelijke fenomenen zoals migratie, armoede, werkloosheid en anderstaligheid. Aangezien Liedekerke dezelfde problematiek kent als de gemeenten die hiervoor wél middelen krijgen vragen wij dan ook verduidelijking tijdens een gesprek met de bevoegde ministers.

Er werd unaniem beslist dat alle fracties in de gemeenteraad deze brief mee zullen ondertekenen als krachtig signaal dat dit een partijoverschrijdend verhaal is in het belang van alle inwoners.

Topartikels editie Ninove-Dender