Krijt als wapen tegen onveiligheid

Kleuters en lagere schoolkinderen van De Duizendpootrakkers trokken, gewapend met stoepkrijt, naar de parking om er het asfalt te versieren met mooie tekeningen in leuke kleuren. Met deze actie, die er kwam op initiatief van de oudervereniging, willen kinderen, ouders en leerkrachten de aandacht vestigen op de nood aan de grootst mogelijke verkeersveiligheid.

De school, zoals alle andere scholen, ontsnapt niet aan de verkeersstress die zelfs wordt doorgetrokken tot op de parking vlakbij de basisschool. De actie met stoepkrijt wil de automobilisten waarschuwen dat hier een aangepaste rijstijl nodig is.

De blauwe wolkjes roepen de automobilisten bovendien op om op de parking de motor af te zetten om de frêle kinderlongen te sparen.

Jo De Wolf, directeur van De Duizendpootrakkers: “Wij wijzen de kinderen gedurig op het belang van verkeersveiligheid o.m. met fluhesjes en fietshelmen maar recente incidenten aan onze schoolpoort tonen aan dat actie effectief nodig is. Ik ben dan ook heel blij dat de oudervereniging het voortouw neemt. Jammer genoeg volstaat een ludieke actie niet en zijn er structurele maatregelen nodig om effectief iets te veranderen aan de huidige onveilige situatie”.

“We doen hiervoor een warme oproep naar het gemeentebestuur om de gepaste maatregelen te nemen. We denken dan bijvoorbeeld aan een betere signalisatie door de plaatsing van Octopuspalen of aan de plaatsing van een verkeersremmer op de parking. Bij een aangepaste snelheid, werkt deze zeker niet storend, en hardnekkige hardrijders worden zo fysiek bij de les gehouden”.

OPWIJK Duizendpootrakkers

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk