Fietserstunnel station Liedekerke klaar begin juli

De nieuwe fietserstunnel aan het station van Liedekerke opent begin juli. De oude tunnel voor het verkeer werd omgevormd tot fietserstunnel. Deze week legde de aannemer de klinkers, deze maand nog volgen de fietsenrekken.

Volgens de huidige planning werkt de aannemer de tunnel voor het bouwverlof af, zodat fietsers vanaf augustus van de fietsenstalling gebruik kunnen maken. Omdat de aansluiting met de fietsersbrug op dat moment nog niet klaar zal zijn, zullen fietsers enkel langs de kant van de industriezone de tunnel kunnen in- en uitrijden.

station Liedekerke juni 2017-2Het nieuwe stationsplein krijgt intussen steeds meer vorm door de aanleg van de keermuur ter hoogte van het nieuwe stationsgebouw en de aanleg van de vijver in het midden van het plein.

Ook de waterafvoer onder het plein werd aangelegd en het natuurgebied wordt verder afgewerkt met nieuwe eilanden in het water ter hoogte van de nieuwe fietsersbrug. Die eilanden vormen rustpunten voor de dieren die in het natuurgebied leven.

Op de plaats waar het oude stationsgebouw van de NMBS stond, komt een fietspunt. Daarachter legt Wegen en Verkeer een nieuwe autoparking aan. Alvorens de aannemer kan starten, zal de Watergroep van 3 tot 7 juli enkele voorbereidende werken uitvoeren. Tijdens die week wordt de bestaande parking afgesloten voor het verkeer.

station Liedekerke juni 2017-4Vervolgens start de aannemer begin augustus met de aanleg van de parking voor ongeveer 300 voertuigen. De werken duren ongeveer drie maanden en zouden dus begin november moeten worden afgerond.

Infrabel en NMBS zijn volop bezig met de tweede fase van de vernieuwing van de perrons. De nieuwe perronboorden (kant spoor) zijn over een afstand van 750 meter geplaatst. De buitenste perronboord en het talud werden aangepast ter hoogte van perron 1.

Het eerste vernieuwde gedeelte van de perrons is ondertussen al in dienst. Vanaf deze maand worden de nieuwe trappen afgewerkt, zodat ze in september in dienst genomen kunnen worden.

Daarna kan de vernieuwing van de bestaande trappen en de reizigersonderdoorgang starten. Aansluitend komen ook de nieuwe luifels, zitjes, klokken, perronnaamborden en verlichting eraan.

Topartikels editie Ninove-Dender