Nieuw protest tegen plannen cohousing achter Rozenlaan

In Liedekerke rijst er opnieuw verzet tegen een nieuw project rond cohousing met zestig wooneenheden achter de Rozenlaan en de Mimosalaan.

Projectontwikkelaar ION diende zopas een bouwaanvraag in om zestig wooneenheden te bouwen op het perceel van 2,3 hectare.

Het plaatselijke actiecomitĂ© Ro-Re-Mi – wat staat voor Rozenlaan, Resedalaan en Mimosalaan – hield gisteravond een eerste informatievergadering, met de bedoeling een collectief bezwaarschrift op te stellen.

Eerder deze week plaatsen de bewoners van de drie straten al hun woningen symbolisch te koop, uit protest tegen de plannen.

De plannen voor de nieuwe wijk zijn overigens niet nieuw en werden al meermaals bijgesteld. Het eerste verkavelingsplan werd al ingediend in juni 2014. De eigenlijke verkaveling werd in zomer van 2015 goedgekeurd.

verkaveling rozenlaan
De plannen zoals ze ruim twee jaar geleden werden ingediend. De huidige plannen zien er heel anders uit.

De geplande verkaveling ligt ten noordwesten van Liedekerkebos in een omgeving met een erg mooi, maar moerassig natuurlandschap.

De bewoners hebben het in hun protest over “een prachtig natuurgebied”, maar juridisch en stedenbouwkundig is het hele gebied op het Vlaamse gewestplan wel bloedrood ingekleurd als woonzone. Ook het gemeentebestuur is voorstander van de plannen.

Liedekerke_2005-06-15_Schermresolutie_zw
Het ontwerp van VONT voor het cohousingproject in Liedekerke

Het nieuwe woonproject blijft volledig privé. VONT ontwierp in opdracht van ION een grootschalig cohousingproject met plaats voor drie cohousinggroepen van een vijftiental woningen. De bedoeling is er met collectieve woonvormen de leefkwaliteit voor bewoners en omwonenden te verhogen. Zelfs het afvalbeheer blijft volledig privé.

Grootste zorg voor de bewoners is de verkeersontsluiting: het verkeer van de nieuwe wijk moet via het smalle verbindingsstukje in de Rozenlaan naar de Muilenstraat.

Riolering

Het dossier raakte daarnaast ook, zij het eerder ongelukkig, gekoppeld aan de heraanleg van de Rozenlaan en de Resedalaan, samen met de aanleg van een nieuwe riolering.

Liedekerke bereidt dat rioleringsdossier al jaren voor. Momenteel zijn de voorbereidende werken – het vernieuwen van de nutsleidingen – al aan de gang en de eigenlijke werken starten in september. “In functie van het nieuwe project werd beslist om voor de riolering buizen van 70 cm – in plaats van 60 cm – te gebruiken, maar de meerkost daarvan is ten late van de projectontwikkelaar”, zegt schepen Dirk Lodewijk (SP.A).

Topartikels editie Ninove-Dender