Nieuwe bodemstofzuiger voor zwembad Heuvelkouter

Het gemeentebestuur van Liedekerke heeft voor het zwembad Heuvelkouter een speciale bodemstofzuiger aangekocht.

De VLAREM-wetgeving voor zwembaden verplicht de uitbaters van zwembaden om minimum drie maal per week de zwembadbodem te stofzuigen.

Omdat dit een tijdrovende bezigheid is voor het personeel en omdat het resultaat niet altijd even optimaal is met een manuele stofzuiger, opteerde het bestuur voor een stofzuigrobot.

De Hexagone 510+ Magellan werkt volledig automatisch. De redders moeten het toestel enkel in het water zetten en op de startknop duwen. Via een gyroscoop berekent het toestel zelf de grootte van het zwembad en programmeert zichzelf, zodat de hele bodem gestofzuigd wordt.

De robot kan aan verschillende snelheden werken en is in staat om in twee uur tijd de volledige zwembadbodem te stofzuigen.

‘Het is een investering in de kwaliteit van onze sportinfrastructuur en in het behoud van ons onlangs behaalde kwaliteitslabel te garanderen’, zegt schepen van sport Steven Van Linthout (CD&V).