Tot maart vinden er oppervlakkige ruimingswerken

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken en grove plantenresten die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem. In Lennik wordt tot 15 maart gewerkt aan verschillende waterlopen en waterloopvakken waaronder de Keurebeek, Klapscheutbeek, Kleine Beek en Sambre.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland