Ark van Pollare en Fieke’s Poezenhuisje ontvangen subsidies

De provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal zo’n 100.000 euro in 23 erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. Met die extra subsidie kunnen ze hun werking professionaliseren. ​“We willen de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken. Dit komt zowel de dieren als de medewerkers ten goede”, zegt Bart Nevens, ​ gedeputeerde voor Dierenwelzijn. “Elk erkend asiel krijgt een basissubsidie van 1.500 euro. Dat bedrag kan verhoogd worden als het dierenasiel voldoet aan een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Deze criteria zijn het aantal opvangplaatsen, het aantal opgevangen dieren, het aantal opgevangen diersoorten, het aantal overeenkomsten met gemeenten en het aantal inbeslagnames, met uitzondering van zwerfkatten.” 

De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken voor kosten voor opvang en voeding, spelelementen, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten. Fieke’s Poezenhuisje in Itterbeek mocht 2.280,01 euro ontvangen en De Ark van Pollare in Lennik ontving liefst 13.909,28 euro. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland