Energiekorting voor bewoners van assistentiewoningen Ter Lijsterbes

De bewoners van de assistentiewoningen Ter Lijsterbes ontvangen van de gemeente Merchtem een korting van 270 euro op hun gasfactuur, dit naar analogie met de federale energiemaatregelen

De woningen hebben één gasteller per 3 flats/entiteit. De bewoners hebben dus niet de mogelijkheid om een eigen contract af te sluiten bij een leverancier naar keuze. Het contract werd afgesloten door het gemeentebestuur bij VEB. Jaarlijks wordt er voor het verbruik per assistentiewoning een berekening gemaakt door een externe firma.

“Door de sterke stijging van de gasprijzen en het contract met variabele prijzen, dienen de bewoners hoge afrekeningen te betalen. Vanuit de overheid worden er momenteel enkele energiesteunmaatregelen gegeven, maar de bewoners kunnen hier helaas geen beroep op doen omdat ze via een gemeenschappelijke installatie hun energie afnemen. Daarom besloot het Vast Bureau in zitting van 1 december 2022 dat de bewoners die een afrekening van meer dan 270 euro hebben, een gelijkaardige korting van 270 euro voor hun gasfactuur ontvangen. Dit komt overeen met het bedrag van het ‘basispakket gas’ van de federale overheid,” aldus Julie Asselman, schepen van Welzijn en Sociale Zaken (LvB).

“Vanaf 2023 zou men wel een aanvraag voor gemeenschappelijke installaties kunnen indienen. Iemand die via een gemeenschappelijke installatie van gas en/of verwarming wordt voorzien, als die in het gebouw woont en als het gebouw een contract heeft dat aan de voorwaarden voldoet, heeft die persoon recht op het basispakket voor gas. Die toekenning gebeurt echter niet automatisch maar moet aangevraagd worden van zodra het formulier beschikbaar is op de website van FOD Economie.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk