Weldra nieuwe voorrangsregel aan Merchtems kerkhof

Op de gemeenteraad van 19 december werd de wijziging van de voorrangsregeling op het kruispunt Brusselsesteenweg/Kalkovenlaan goedgekeurd. Het mobiliteitsplan voorziet in het aanpassen van verschillende kruispunten zodat het verkeer beter wordt gespreid. Een vermindering van het doorgaand autoverkeer zal het veiliger moeten maken voor fietsers en voetgangers in het drukke centrum. Dit is het eerste kruispunt dat wordt veranderd. Het centrum blijft vlot toegankelijk want alle invalswegen blijven immers open voor verkeer in beide richtingen.

Binnen enkele weken wordt het eerste kruispunt, dat aan het kerkhof, aangepakt.  De voorrangsweg zal voortaan vanaf het rondpunt de Kalkovenlaan inslaan. Het verkeer komende van het centrum zal daar geconfronteerd worden met haaientanden. Concreet komt het er dus op neer dat het verkeer van de N290 Brusselsesteenweg van en naar de Kalkovenlaan voorrang krijgt op het verkeer van de N290 Brusselsesteenweg van en naar Merchtemcentrum. Ter hoogte van huis nr. 62 komt een oversteekplaats voor voetgangers.

Schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&Vplus): “Langsheen het omleidingstracé wordt geïnvesteerd in fiets- en voetpaden.  Deze straten zijn meestal breder waardoor hier vaak wel plaats is voor een apart fietspad. Het verhogen van de verkeersveiligheid in Merchtem, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers blijft immers belangrijk.

Daarnaast trachten we het doorgaand verkeer, afkomstig uit andere dan onze buurgemeenten, te weren. Een belangrijke stap daartoe werd gezet in het Regionaal Mobiliteitsplan waarbij de gewestwegen doorheen Merchtem worden gedegradeerd in gebruik tot lokale wegen.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk