Lennik moet energiebesparende maatregelen nemen

Om met de energiecrisis om te gaan, keurde het college van burgemeester en schepenen een pakket bijkomende energiebesparende maatregelen goed. Alles samen zullen de ingrepen -gebaseerd op geraamde berekeningen van de huidige prijzen- de meeruitgaven met minimaal 300.000 euro kunnen reduceren.

Momenteel zal de energiekost voor de gemeente Lennik stijgen van 271.000 euro naar 1.015.000 euro, een viervoudiging. De gemeente nam afgelopen jaren al maatregelen en investeringen die bijdragen aan een duurzaam energiegebruik. Bijkomend worden nu nog enkele maatregelen ingevoerd. Van 1 november tot uiterlijk 15 mei 2023 zullen het gemeentehuis en OCMW op vrijdag enkel open zijn via e-loket en telefonisch bereikbaar zijn. De bibliotheek zal de deuren sluiten op maandag en dinsdag. Er wordt ook geen verwarming voorzien in gemeentelijke gebouwen tussen 15 mei en 15 oktober en indien de buitentemperatuur hoger is dan 18°C. Verder worden ook verschillende werkplekken samengebracht in één ruimte.

De dienst openbare werken & mobiliteit onderzoekt bovendien de mogelijkheden om de straatverlichting te dimmen of doven vanaf ten laatste 1 november. Verder zal de gemeente het gebruik van gebouwen rationaliseren en investeringen in duurzame energie voor de gemeentelijke gebouwen versneld uitrollen.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland