Ook Lennik schrapt huisvuilbelasting

Na Affligem kondigt ook Lennik aan dat het de jaarlijkse huisvuilbelasting wil afschaffen. In Lennik gaat het om een jaarlijkse forfaitaire belasting van 55 euro (gezinnen en bedrijven) of 37 euro (alleenstaanden).

Het voorstel komt aan bod op de gemeenteraad van 14 december.

“Bij het begin van de legislatuur hebben CD&V en LB de politieke afspraak gemaakt om de belastingen te laten dalen op voorwaarde dat de financiële meerjarenplanning zeker niet in gevaar zou komen”, zegt schepen Hei Elpers (CD&V).

“We voeren al drie jaar een spaarzaam beleid, met onder meer een zuiniger en efficiënter personeelsbeleid, een herziening van de verzekeringspolissen (52% minder premie) en het drukken van de kosten via samenaankopen.”

Voor Lennik betekent het afschaffen van de huisvuilbelasting – in Lennik officieel een ‘milieubelasting’ – een structurele minderontvangst van 208.000 euro.

“Een forfaitaire belasting doet afbreuk aan het principe “de vervuiler betaalt”. De prijs van de huisvuilzakken werd verhoogd en vanaf 2016 wordt op het containerpark het Diftar systeem ingevoerd. De mensen betalen voor de hoeveelheid afval die ze zullen aanbieden. Milieubewust aankopen, goed sorteren en thuiscomposteren zullen nu echt geld doen uitsparen”, aldus Elpers.

Lennik blijkt ook de beste afvalleerling van de regio. In 2015 zal er minder dan 100 kilo per inwoner restafval opgehaald worden. “Deze inspanningen mogen zeker beloond worden.”

Voorts werd met de gemeente Pepingen en Haviland een nieuwe overeenkomst bereikt voor het gebruik van het containerpark in Pepingen, waarbij de vaste kosten per inwoner dalen van 13,9 euro naar 8,2 euro.