Nieuwe uitbater gezocht voor cafétaria Jo Baetens

De gemeente Lennik is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van het sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens in de Alfred Algoetsstraat.

Kandidatuurstellingen moeten onder dubbele gesloten omslag de gemeente bereiken bij aangetekend schrijven of via afgifte tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 13 november 2014 voor 12 uur, ter attentie van het college van burgemeester & schepenen, Markt 18 te 1750 Lennik.

Meer informatie, lastvoorwaarden, concessieovereenkomst en het verplichte inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij Natalie Vermeir, tel. 02 531 02 47 of natalie.vermeir@lennik.be.