600.000 euro om Markevallei-site te transformeren: “Oude school en sporthal maken plaats voor meer groen”

De leegstaande Markevallei-site is binnenkort verleden tijd. Sinds 2019 staat de school er vervallen bij waardoor deze de laatste jaren een hotspot werd voor krakers en urbexers. Zowel de speelplaats, een deel van de parking, de sporthal alsook de school zelf zullen plaats ruimen voor een groene omgeving. De inrichting van de site zal grotendeels gebeuren dankzij een subsidie van liefst 600.000 euro. “We zoeken een evenwicht tussen natuur en recreatie”, laat burgemeester Kris Poelaert (CD&V) weten. 

Het lokaal bestuur kocht in 2019 de leegstaande site van het gemeenschapsonderwijs De Markevallei aan. De site biedt veel potentieel voor de toekomst omdat ze gezien wordt als een poort naar het landschap. Datzelfde jaar werd in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester een opdracht uitgeschreven om een toekomstvisie uit te werken in overleg met de inwoners. “Via de site kan het achterliggende landschap door middel van ontharding als een groene vinger doorgetrokken worden tot in het centrum van de bebouwde ruimte”, aldus Poelaert. “Naast ontharding en vergroening willen we ook maatregelen nemen die een gunstig effect hebben op de overstromingsgevoeligheid van het dorpscentrum.” 

Ontharden 

Bovendien zal de site ingericht worden onder drie principes: biodiversiteit, infiltratie en ontmoeting. De site wordt ingericht als parkzone met langs de buitenzijde focus op laagstammen, heesters en bloemenweide. Het middengedeelte kan intensief vergroend worden met hoogstammen, eventueel ruimte voor fruitbomen en een stuk wild bos. Er wordt ook een duurzaam en kleinschalig lokaal voorzien voor de speelpleinwerking. “Dit valt echter buiten het subsidiedossier aangezien we hier dan weer een stukje verharden”, aldus Poelaert nog. “Al bij al is de site is zo’n 2 ha groot waarvan iets meer dan een derde is verhard. In totaal zal 7.000 m² worden onthard. Een deel van de parking vooraan blijft behouden en we voorzien achteraan nog een landschappelijke waterdoorlaatbare parking.” 

Waterinfiltratie zal ook een plekje krijgen in het project dankzij kleine infrastructurele ingrepen. De gemeente zal de baangrachten doortrekken en zo het water naar de Markevalleisite brengen. Water afkomstig van hoger gelegen percelen in de Grotestraat kunnen gebufferd en geïnfiltreerd worden om zo de druk op de riolering te verminderen. “Als laatste voorzien we ook ruimte voor ontmoeting met onze vier clusters van administratie, zorg, jeugd en cultuur in ons dorpscentrum”, vertelt Poelaert. “Ons doel is om een evenwicht te zoeken tussen natuur en recreatie zodat we de 4 clusters kunnen samenbrengen in een klimaatadaptieve publieke ruimte.” 

De invulling van de site zal de komende maanden verder uitgewerkt worden met de verschillende partners zodat men zo snel mogelijk kan overgaan tot de afbraak van de leegstaande gebouwen. De inrichting zou alvast binnen de twee jaar moeten gebeuren. Vertegenwoordigers van de drie burgerplatformen zullen alvast samenkomen om hiervoor een werkgroep op te richten. 

De projectsubsidie bedraagt 600.000 euro, wat 70% is van de totale kost. De werken kaderen binnen de Blue Deal, een initiatief van de Vlaamse Regering om de strijd tegen droogte en waterschaarste aan te gaan. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland