Grimbergen informeert over mobiliteitsplan Strombeek-Bever

Het gemeentebestuur van Grimbergen organiseert woensdag 20 november, in samenwerking met het studiebureau Grontmij, een informatieavond over het mobiliteitsplan van Strombeek-Bever.

In 2012 werd het bestaande mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen na herziening opnieuw conform verklaard.

Omdat er ondertussen ook al gewerkt werd aan het masterplan voor Strombeek-Bever, kon voor die deelgemeente nog geen gedetailleerd plan uitgewerkt worden.

Nu het masterplan steeds meer vorm krijgt, kan ook het mobiliteitsplan voor die deelgemeente verder uitgetekend worden.

Het studiebureau Grontmij zal op 20 november toelichten hoe de aanpassing van het mobiliteitsplan voor het gedeelte Strombeek-Bever zal gebeuren, rekening houdende met het masterplan.

Bewoners kunnen na de toelichting door Grontmij vragen stellen aan de medewerkers van het studiebureau en aan de beleidsmakers en medewerkers van het gemeentebestuur die aanwezig zullen zijn.

Ze kunnen eveneens suggesties formuleren. Bedoeling van de avond is namelijk dat het studiebureau de informatie waarover ze al beschikt verder kan aanvullen met informatie aangereikt door de inwoners.

In januari komt er een vervolgvergadering waarbij het ontwerp voor het uiteindelijke beleidplan zal toegelicht worden.

  • Locatie: Sporthal E. Soens, Singel 57, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)
  • Tijdstip: Woensdag 20 november 2013 om 20 uur