Heemkundige Kring op zoek naar opslagplaats voor unieke collectie

De Heemkundige Kring van Gooik heeft een unieke collectie van een reeks kleinere en een aantal grote, oude werktuigen zoals een wentelploeg, wanmolen, rolkarn en hooikeerder. Deze werktuigen uit Gooik en omgeving hebben een belangrijke historische waarde en moeten bewaard blijven. Daarom zoekt de Heemkundige Kring een nieuwe opslagruimte. Heb jij een leegstaande, droge binnenruimte in Gooik van ongeveer 70 vierkante meter en 2,6 meter hoog of groter en mag deze gebruikt worden om deze werktuigen op te slaan? Dan kan je contact opnemen via jeanpaul.deloecker@heemkunde-gooik.be of 0494 03 68 70 om ervoor te zorgen dat de waardevolle collectie in Gooik blijft.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland