Natuurpunt doet grote aankoop op de Kesterheide en lanceert Plan Eikelmuis

Natuurpunt heeft onlangs een grote nieuwe aankoop gedaan op de Kesterheide in Gooik. Met de aankoop van een perceel van 3,4 hectare kan het natuurreservaat zowat met 10% uitgebreid worden. De aankoop is heel interessant qua biodiversiteit omdat het gaat om de hellingen op de top van de Kesterheide met veel reliëf en variatie. De vrijwilligers van Natuurpunt gaan snel aan de slag om het nieuwe gebied natuurlijker in te richten. Op zaterdag 10 december zullen niet minder dan 1.000 plantjes voor hagen en houtkanten aangeplant worden tijdens een plantactie. Hierbij verwelkomen ze graag alle buren, verenigingen en geïnteresseerden om te kijken of natuurlijk zelf een handje te helpen. De week nadien organiseert de organisatie bovendien een seizoenswandeling langs de Kesterheide met natuurgids die start op zondag 18 december om 14 uur aan Plattelandscentrum Paddenbroek. “Deze plantactie is ook meteen de eerste actie in kader van het nieuwe ‘Plan Eikelmuis’”, laat Alwin Loeckx weten. “Eikelmuizen kwamen van nature voor op en rond de Kesterheide en zijn een typische soort voor landbouwlandschappen zoals het Pajottenland. Ze overwinterden graag in de fruitschuren van boerderijen. De laatste waarneming van een eikelmuis in Gooik dateert van zowat 10 jaar geleden, maar met onze acties hopen we hen opnieuw te kunnen verwelkomen op de Kesterheide.”

Natuur plaats geven

De bestaande wandelwegen in het nieuw aangekochte perceel worden behouden en mee opgenomen in de wandelroutes naar de Kesterheide die starten aan Paddenbroek en in de routes van Wandelnetwerk Pajottenland. Met de mountainbikers zal overlegd worden om zo veel mogelijk rekening te houden met hun voorkeuren, want door de uitbreiding van het gebied kunnen wandelwegen eindelijk beter gescheiden worden van de mountainbikepaden. “Met deze aankoop wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van natuurdoelen in het Europese Natura 2000 netwerk”, aldus Loeckx nog. “Het reservaat Kesterheide is minder dan 1% van de oppervlakte van Gooik, zo’n 30 hectare. Het is dus ook heel belangrijk om overal in het landschap, in landbouwgebied en in bebouwing meer plaats te geven aan natuur.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland