Gooikse algemeen directeur Eric Van Snick wordt niet ontslagen

De feiten kwamen aan het licht na een interne doorlichting van de gemeentediensten door Audit Vlaanderen, waaruit bleek dat er zich wanpraktijken afspeelden binnen de muren van het gemeentehuis. Eric Van Snick – die toen nog gemeentesecretaris was – kreeg een tuchtstraf en loonreductie van 20% vanuit de gemeente. Niet veel later werd hij benoemd tot algemeen directeur. Maar nu de uitspraak van een jaar cel met uitstel en boete van 16.000 euro begin oktober is gevallen, stelde oppositiepartij N-VA zich vragen bij sancties die er niet lijken te komen. Zij vroegen dan ook tijdens de gemeenteraad om Van Snick te ontslaan, al ziet meerderheidspartij CD&V daar geen problemen in. “We nemen de veroordeling van de algemeen directeur door de correctionele rechtbank zeer ernstig”, laat burgemeester Simon De Boeck (CD&V) weten. “Een juridisch expert van de gemeente neemt de gevolgen onder de loep. Daaruit blijkt dat de vraag van N-VA om de algemeen directeur per direct te ontslaan door de gemeenteraad volkomen onwettig is. Er werd al een tuchtsanctie uitgesproken en de gemeente kan geen twee keer straffen voor dezelfde feiten. N-VA trok haar vraag dan ook in.”

Controlesysteem

Ook de correctionele rechtbank sprak een strenge straf uit, maar beval geen ontzetting uit de burger- of politieke rechten, waardoor de veroordeling niet automatisch tot een ontslag leidt en de algemeen directeur in functie kan blijven. Desondanks evalueert het gemeentebestuur vandaag de werking van de gemeente met een kritische blik. “In de voorbije vijf jaar namen we actie en werd een controlesysteem opgezet om herhaling van de feiten te voorkomen”, aldus De Boeck nog. “De procesbeheersing en controle is momenteel strenger dan in welke gemeente ook. De aanwerving van een Kwaliteitsmanager en een Aankoopdeskundige, gespecialiseerd in overheidsopdrachten, maakten de organisatie een stuk professioneler en efficiënter.”

Het functioneren van de algemeen directeur is volgens het gemeentebestuur zoals het hoort. Het gemeentebestuur wil het herstelde vertrouwen behouden en de samenwerking op een professionele en hervormde manier verder te zetten. Maar bij oppositiepartij N-VA, die het ontslag van de algemeen directeur eiste, zijn ze daar niet tevreden mee. “Ik heb het gevoel dat CD&V excuses zoekt om geen sancties te moeten nemen”, aldus voorzitter Jason Broodcoorens. “Want we mogen niet vergeten dat ook verschillende CD&V’ers die aan het roer stonden en nog steeds staan, genoemd worden in het dossier. Hoewel zij niet vervolgd werden, kunnen we ons ook ernstige deontologische vragen stellen over hun capaciteit om op een objectieve manier over het lot van de algemeen directeur te beslissen.”

Broodcoorens laat verder ook weten dat hun punt voor het ontslag helemaal niet onwettig is, zoals de meerderheid het stelt, maar dat er eerst extra onderzoek nodig is om de zaak nog harder te maken. “Er is over ons punt niet gestemd omdat CD&V beloofd heeft om eerst extra onderzoek te laten verrichten en daarom hebben we geen stemming gevraagd. Wat ons betreft, is deze zaak nog niet afgesloten en hopen we dat CD&V zijn beloftes nakomt.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland