OCMW onderzoekt of dagopvang voor ouderen mogelijkheid is

Het lokaal bestuur van Galmaarden wil onderzoeken of ze een CADO (collectieve autonome dagopvang) zouden oprichten in de gemeente. Een zogehete CADO biedt overdag professionele opvang aan ouderen en zorgbehoevenden en tegelijkertijd gewoon een gezellig samenzijn. 

Het is geen rusthuis of kortverblijf, want ‘s avonds gaat men gewoon weer naar huis. “Steeds meer ouderen wonen langer thuis”, zegt bevoegde schepen Kurt Penninck (CD&V). “Daarbij kan het goed zijn om bezig te blijven en in contact te blijven met mensen door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten in een dagopvang. Met het toenemende aantal thuiswonende ouderen neemt ook het aantal mantelzorgers toe. Zij hebben soms behoefte aan een tijdelijke overname van de zorg om wat tijd voor zichzelf te hebben en noodzakelijke activiteiten te doen. Een CADO kan voor beiden een oplossing zijn.”

Via een behoeftenonderzoek peilen ze met een vragenlijst of een CADO al dan niet nuttig kan zijn. Deze wordt op papier verspreid onder de 75-plussers, mantelzorgers, klanten van gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst en gebruikers van de minder mobielencentrale van het OCMW en zal ter beschikking gesteld worden via de Galmaardse apotheken. Er zal ook een digitale versie van de vragenlijst gemaakt worden, die verspreid zal worden via de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van de gemeente. Naast de vragenlijst, zal ook de inbreng en het advies van de seniorenraad meegenomen worden om de beslissing te maken.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland