Nieuwbouw woonzorgcentrum Breugheldal wordt in vraag gesteld

Dilbeek, 28 november – Deze avond, op 28 november 2023, wordt de gemeenteraad over volgende intenties op de hoogte gebracht.

De plannen die het gemeentebestuur Dilbeek had voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Breugheldal worden in vraag gesteld. Het college van burgemeester en schepenen Dilbeek heeft de intentie om de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op basis van de huidige plannen stop te zetten. Dit heeft geen impact op de huidige werking van het woonzorgcentrum.

Deze avond wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht. De formele beslissing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 19 december.

Dilbeek financieel gezond houden

Door de economische context van vandaag, heeft ook gemeente Dilbeek te kampen met sterk stijgende kosten, bijvoorbeeld door vele loonindexeringen en hogere energie- en grondstofprijzen.

Aan de andere kant, koos het college ervoor om de belastingen voor de Dilbeekse burger de afgelopen 5 jaar niet te verhogen. Om Dilbeek financieel gezond te houden zonder belastingen zwaar te verhogen, moeten er vandaag dus moeilijke keuzes gemaakt worden.

“Geen belastingverhoging voor de burger is een zeer bewuste keuze geweest, waar we nog steeds achter staan. We willen Dilbeekse gezinnen én bedrijven niet nog meer onder financiële druk zetten”, verduidelijkt Marc Willen, schepen voor financiën en lokale economie.

Te hoge dagprijs

De kostprijs voor het bouwen van het nieuwe woonzorgcentrum is ook dermate gestegen dat een nieuwbouw op basis van de huidige plannen zou resulteren in een veel te hoge dagprijs voor onze bewoners.

“Als bestuur kunnen we niet achter deze dagprijs staan. We willen betaalbare en toegankelijke zorg voor elke burger kunnen bieden”, aldus David De Freyne, schepen voor senioren en patrimonium.

Dilbeek wil daarom het komende jaar verschillende pistes onderzoeken om verdere betaalbare keuzes te maken voor het woonzorgcentrum.

Ondertussen blijft de werking van het woonzorgcentrum onveranderd met kwalitatieve zorg als absolute prioriteit.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland