Gemeente Asse start nieuwe regularisatie begraafplaatsen

In de loop van december start het gemeentebestuur met een regularisatie van de begraafplaatsen in Asse-centrum en Zellik.

Bij de regularisatie van een begraafplaats biedt het bestuur nabestaanden de kans om een concessie te vernieuwen en de grafzerken indien nodig te herstellen, zelfs wanneer de vervaltermijn reeds is verstreken. In andere gevallen wordt de grafzerk weggenomen.

Het gaat over een regularisatie van alle columbariumnissen op de begraafplaats van Asse en 5 rijen begravingen in volle grond op de begraafplaats van Zellik. Een aantal van de graven op deze begraafplaatsen hebben een concessie die verlopen is en andere graven bevinden zich in een staat van totale verwaarlozing.

Bij alle vervallen concessies staat binnenkort een vervalbericht en ook aan de ingang van de begraafplaatsen wordt hiervan een bekendmaking uitgehangen. Nabestaanden kunnen de graftekens en alle voorwerpen die ze op de betrokken graven geplaatst hebben tot zes maanden na de vervaldatum van de concessie zelf wegnemen. Na het verstrijken van die termijn zal het graf door de gemeentelijke diensten worden weggenomen.

De reden van deze regularisatie is het plaatsgebrek op de begraafplaatsen.

Nabestaanden kunnen zich wenden tot de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie. Het wegnemen van een zerk door de nabestaanden zelf, is pas toegelaten na het verkrijgen van een gemeentelijke toelating.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk