Resultaten Dilbeeks Winterplan bekend

Het Dilbeekse Winterplan – een besparingsplan dat bestond uit een pakket maatregelen om het gas- en elektriciteitsverbruik met 15% terug te dringen – is een tijdje geleden afgerond en heeft zijn doelstellingen ruimschoots behaald. Het gasverbruik is met 17,4% gedaald en elektriciteitsverbruik met 15,2%. Het doven van de straatverlichting tussen 23 en 5 uur op weekdagen was cruciaal bij de daling van het elektriciteitsverbruik, daarom werd besloten dat deze maatregel voorlopig niet opgeheven zal worden. Financieel leverde het plan een efficiënte besparing van 1,2 miljoen euro op, waardoor de energiefactuur 3,4 miljoen euro bedraagt in plaats van de geraamde 4,6 miljoen euro. Burgemeester Willy Segers bedankt alle medewerkers voor hun inzet.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland