D’Arconatistraat werd veiliger gemaakt

Onlangs werden parkeervakken aangebracht in de d’Arconatistraat tussen de Ketelheidestraat en de Kasteelstraat. Het aanbrengen van deze parkeervakken in combinatie met een parkeerverbod op een aantal stukken, kaderen in een groter plan om de straat veiliger te maken.

Het ongestructureerd parkeren op de d’Arconatistraat in de buurt van de schoolomgeving, leidt tot verkeersonveilige situaties. Kruisen is niet altijd mogelijk, auto’s staan kop aan kop met als neveneffect dat de voetpaden als rijstrook worden gebruikt. Bovendien heeft het ongestructureerd parkeren als gevolg dat ook de doorstroming op deze ontsluitingsweg te wensen overlaat. “Om deze redenen hebben we ingegrepen en hebben we parkeervakken aangebracht in functie van de parkeernoden van bewoners zonder garage of oprit, de school en de aanwezige handelszaak. Buiten de parkeervakken geldt een parkeerverbod”, verduidelijkt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur (N-VA).

Vele ouders en het oudercomitĂ© van basisschool De Vlinder klagen de onveiligheid aan voor fietsers. “Fietsers, jong en oud, hebben vandaag geen plaats in de d’Arconatistraat”, aldus Quaghebeur nog. “We werken daarom aan een oplossing om een tweerichtingsfietspad aan te leggen aan de minst bebouwde zijde, tussen de Ketelheidestraat en het kruispunt met de Stationsstraat. De ruimte is echter beperkt, rekening houdend met de parkeerstroken en de voetpaden die ook noodzakelijk zijn. We zullen dus gefaseerd te werk gaan, gespreid over verschillende jaren en projecten. Om te beginnen zal er een fietspad van 2,5 meter breed aangelegd worden in het deel tussen de Ketelheidestraat en de basisschool. Vervolgens wordt het tweede deel van de straat aangepakt. Hiervoor moet de as van de weg opgeschoven worden, om meer veilige ruimte te creĂ«ren voor de schoolingang. Deze werken zullen mee opgenomen worden, samen met de heraanleg van de Stationsstraat en de Kasteelstraat.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland